ANBI gegevens

De Stichting Rundveemuseum Aat Grootes is door de Belastingdienst erkend als een goed doel met een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling) erkenning.
Dit betekent dat u als donateur uw giften onder voorwaarden kunt aftrekken van de belasting. Dit geldt ook voor bedrijven. Meer informatie hierover vindt u op www.ANBI.nl. 

ANBI 
Stichting Rundveemuseum Aat Grootes is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

 
Contactgegevens: 
Stichting Rundveemuseum Aat Grootes
Schoolstraat 43
1719 AT  Aartswoud 
Telefoon 06-12568365 (voorzitter)
E-mail        info@rundveemuseum.nl
Website     www.rundveemuseum.nl
RSIN          817873132                          
KvK-nummer      37132472 
 
Doelstellingen van Stichting Rundveemuseum Aat Grootes
1.   Het behouden van en fokken met oorspronkelijke Nederlandse koeienrassen.
2.   Het geven van voorlichting over de veehouderij in de ruimste zin van het woord.
3.   Het organiseren van agrarische exposities en thema bijeenkomsten
4.   Werkgelegenheid bieden aan mensen met een verstandelijke beperking.
5.   Het geven van een impuls aan de leefbaarheid van de kleine
dorpskern Aartswoud.
 
Bestuurssamenstelling
Elly Deutekom                  voorzitter
Ada Kieft                           penningmeester
Martijn Korver                   secretaris
 
 
Beloningsbeleid
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen géén beloning.
 
Uitgeoefende activiteiten 2017
-        zomerexpositie “Boter – Kaas en Eieren”
-        thema bijeenkomsten op zondagen in het voor- en najaar
-        museumtour tijdens het WK Schapendrijven
 
Beleidsplan 2018
Hoofdlijnen:
-        theaterproject in het kader van het vijf jarig bestaan      
-        bouw veldschuur voor opslag werktuigen en materialen        
-        uitbreiding expositieruimte met (digitale) informatie voorzieningen
-        aanleg educatiepaden
-        uitbreiding speelvoorzieningen voor kinderen
 
Financieel verslag
Bekijk hier het financieel verslag: de balans en het exploitatieresultaat.